Заклинание с възли


"Щом вържа възел пръв,
магията ще влезе в тази връв.
Когато възлите са два,
аз знам, че ще се сбъдне тя.
Щом ги навържа три,
ще върже и ще процъфти.
С четвърти ще я натроя,
а с петия ще я укрепя.
За да не шава нека да са шест,
а седем - от небето вест.
Със осем става тя съдба
и с девет вече тя успя!"

Необходимо е  чисто ново въженце или канап.
Кажете заклинанието в полунощ.
Трябва да бъдете сами, а стаята трябва да е осветена само от бяла запалена свещ.
Запалете кандило с тамян.
Мислете върху това, което  желаете.
Съсредоточете се.
Преди всичко, трябва да сте наясно с това, което правите и да имате вяра на магията, която ще направите.
Прекарайте няколко пъти въженцето през дима на тамяна, докато прошепвате желанието си.
След това започнете да връзвате възлите, казвайки горното заклинание. Съсредоточете се върху желанието си и си представете как се сбъдва. Връзвайте  възлите първо  на единия край на връвта, след това - на другия.
След това един  в средата, после един между вече направените и т.н.
Щом направите и деветия възел, прекарайте още веднъж връвта през дима на тамяна.
След това угасете свещта и тамяна.
Слагате връвта под възглавницата.
Носете връвта със себе си като  в себе си, но гледайте да не се вижда.
Не казвайте за нея на никого.